top of page

Fortrolighedspolitik og Cookies

 

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Rekitchen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, når du kontakter os omkring køkkenfornyelse. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Rekitchen A/S

Drosselvej 15

6640 Lunderskov

CVR-nr.: 42361925

Telefon: 52 300 850

Mail: hello@rekitchen.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at indgå og leve op til vores aftaler, og levere de produkter du har bestilt.

Dine oplysninger kan også blive behandlet for at overholde gældende lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige person- og kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, betalingsoplysninger.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Samarbejdspartnere såsom transportører og producenter i det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale        organisationer

Vi overfører aldrig dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig, er de oplysninger du selv har valgt at dele med os.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger vi har modtaget vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen er opfyldt og afsluttet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår iht. bogføringslovens regler.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9.     Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

bottom of page